facebook

Новини

burgas-8_678x410_crop_478b24840a forum-burgas-4_678x410_crop_478b24840a forum-burgas-3_678x410_crop_478b24840a forum-burgas_678x410_crop_478b24840a forum-burgas-2_678x410_crop_478b24840a
30.08.2023 16:50
Новини

Успешно участие на наши студенти във форум за иновации в образованието

В периода  23-25 август 2023 г. в гр. Бургас се проведе XIV Научно-практически образователен форум "Иновации в обучението и познавателното развитие".

 

 

Над 200 университетски преподаватели, докторанти и педагогически специалисти от цялата страна се включиха в събитието. С подкрепата на фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование на НБУ, в престижния образователен форум взеха участие студентите Екатерина Цанова и Ванеса Костова от БП „Начална училищна педагогика и чужд език“.

доц. д-р Евгения Тополска

 

Студентите представиха самостоятелни доклади в две от секциите на форума под научно ръководство на доц. д-р Евгения Тополска. Представените доклади са публикувани в сп. Образование и технологии, реферирано в  Crоssref. Студентите имаха възможност да се запознаят с водещи изследователи и педагогически специалисти от практиката, с техния опит, и да установят ценни професионални контакти.

Ванеса Костова от БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ 

 

Екатерина Цанова от БП „Начална училищна педагогика и чужд език“

 

Списанията, в които са публикувани обзори на самостоятелните статии на двете студентки и доц. д-р Евгения Тополска.

 

Повече информация от статиите ще откриете в следните линкове: